Pracownik medyczny

W związku ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w Polsce Promoman Sp. z o.o. rozwija ofertę dotyczącą pracowników medycznych z Azji. Oferujemy pełną gamę zawodowych pracowników medycznych od ratownika po pracownika laboratorium. Lista zawodów medycznych pracowników oferowanych przez Promoman Sp. z o.o. obejmuje: ratownika medycznego, opiekuna osób starych i niedołężnych, pracowników laboratorium i laborantów medycznych, techników rentgenologów, pielęgniarzy i pielęgniarki, salowych i salowe, szpitalny personel kuchenny. Jest to pełen zakres niższego i średniego personelu placówek medycznych i szpitali zabezpieczający bieżące funkcjonowanie placówki ochrony zdrowia jak i wykonywanie badań diagnostycznych i analiz oraz pełnego zakresu opieki medycznej. Wszyscy nasi pracownicy wykonują zawody medyczne i pracują w ochronie zdrowia w bogatych krajach Zatoki Perskiej o bardzo wysokim standardzie profesji medycznych i wykonywanych usług.

Pracownik medyczny z Azji Promoman
Pracownik medyczny z Azji Promoman

Kto to pracownik medyczny?

Pracownicy medyczni z Azji wykonują wszystkie niezbędne w opiece, służbie zdrowia i ratownictwie zawody medyczne. Mogą być oni zatrudnieni jako specjaliści we wszystkich podmiotach medycznych i opiekuńczych w Polsce. Są specjalistami o wysokich kwalifikacjach zawodowych nabytych w odpowiednich placówkach w krajach Zatoki Perskiej i Azji. Pracownicy medyczni z Azji mogą wykonywać wszystkie zawody medyczne od zawodu ratownika, poprzez pielęgniarza i pielęgniarkę, opiekuna osoby starszej lub niedołężnej, do analityka w laboratorium lub technika rentgenologa. Wysokie kwalifikacje zawodowe reprezentują również pomocniczy pracownicy ochrony zdrowia tacy jak salowi i salowe lub personel kuchenny.

Dowiedz się więcej o procedurze zatrudnieniaskontaktuj się z nami przez formularz lub naszego Facebooka, aby zlecić nam przeprowadzenie procesu rekrutacji dla Twojej firmy!