Zamiast gwarancji na piśmie – gwarancja odbierana osobiście

W procesie rekrutacji nie stosujemy gwarancji „do 14 dni” czy „na 12 miesięcy”. Tutaj gwarancją jest dla Ciebie możliwość osobistego nadzoru nad doborem pracownika. Dodatkowo, dzięki wymagającemu procesowi selekcji przeprowadzanego przez Promoman, masz pewność, że oferowani przez nas pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Jak sprowadzić pracowników z Indii, Bangladeszu, Nepalu?

Zapewniamy 7 poziomów gwarancji

  1. Oferowani przez nas pracownicy są kierowani do pracy w Polsce przez odpowiednie główne instytucje państwowe w Ludowej Republice Bangladeszu.
  2. O staranną selekcję oraz ostateczny wybór pracowników na konkretne stanowiska dba renomowana specjalistyczna firma działająca w naszym Centrum Testów Zawodowych w Dhace. Profesjonalne testy są finansowane i prowadzone przez Promoman.
  3. Zapewniamy przyjazd oraz zakwaterowanie kandydatów, którzy pochodzą spoza Dhaki.
  4. Pracownicy Centrum używają podczas testów materiałów, specyfikacji i urządzeń wybranych przez potencjalnego pracodawcę. W ten sposób pracodawca może korzystać w procesie rekrutacji z wysokiej klasy sprzętu technicznego.
  5. Dostarczamy do pracodawcy pełne weryfikowalne i wiarygodne kwalifikacje każdego z potencjalnych pracowników. Wybieramy jedynie tych kandydatów, których wyróżnia profesjonalizm.
  6. Wybór pracowników na konkretne stanowiska odbywa się przy bezpośrednim udziale przedstawicieli pracodawcy. Uczestniczą oni w testach oraz dokonują imiennego wyboru przyszłego pracownika.
  7. Organizujemy i finansujemy konieczne badania medyczne w Ośrodku Medycyny Pracy w Dhace, które potwierdzają dobry stan zdrowia wyłonionych w procesie selekcji pracowników.
Dowiedz się więcej o procedurze zatrudnieniaskontaktuj się z nami, aby zlecić nam przeprowadzenie procesu rekrutacji dla Twojej firmy!