Pracownicy z Bangladeszu – Procedura

Regulacje prawne

Zatrudnienie pracowników z Ludowej Republiki Bangladeszu poprzez Promoman jest możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Zatrudnienia za Granicą / Ministry of Overseas Employment. Uprawnia on firmę Promoman Sp. z o.o. do świadczenia usług rekrutacji wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników z Republiki Bangladeszu u polskich pracodawców w firmach oraz instytucjach. Zapoznaj się z umową, którą podpisujemy na świadczenie usług rekrutacyjnych.

Pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę dla pracownika z Bangladeszu jest wydawane przez Urząd Wojewódzki właściwy dla Pracodawcy. Wydanie tego dokumentu występuje po przeprowadzeniu “negatywnego testu rynku pracy.

Wybór pracownika

Po przejściu przez kandydatów testów kwalifikacyjnych dających gwarancję satysfakcji pracodawcy wydelegowany przez niego przedstawiciel osobiście dokonuje wyboru pracowników spośród przedstawionych przez nas osób. Wybór jest dokonywany na podstawie osobistej rozmowy oraz profesjonalnych testów. Testy są prowadzone w naszym Centrum Testów Zawodowych na podstawie specyfikacji dostarczonych uprzednio przez pracodawcę.

Procedura zatrudnienia w Polsce

Procedura w Polsce sprowadza się do uzyskania dwóch dokumentów: pozwolenia na pracę oraz wizy narodowej, pozwalającej na realizowanie umowy o pracę na terenie Polski przez obywateli Bangladeszu.
Pozwolenie na pracę jest uzyskiwane lokalnie przez pracodawcę w odpowiednich urzędach wojewódzkich i samorządowych. Dokument ten staje się podstawą do wystąpienia o wizę o rocznym okresie ważności z prawem do przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. O wizę należy wystąpić do Konsulatu RP w New Delhi w Indiach. Po rozmowie kwalifikacyjnej i 15-dniowym okresie oczekiwania, niezbędnym do sprawdzenia danych, wydawana jest decyzja o przyznaniu wizy. W przypadku decyzji negatywnej przysługuje od niej odwołanie.

Przylot wybranych kandydatów do Polski

Z reguły pracodawca dokonuje zakupu biletów do Polski dla wybranych pracowników z Bangladeszu, udzielając im tym samym pożyczki na pokrycie kosztów podróży. Koszt biletów jest później proporcjonalnie odliczany przez pracodawcę od pierwszych sześciu miesięcznych wynagrodzeń nowego pracownika. W niektórych przypadkach jednak nie jest to konieczne, ponieważ po dłuższym pobycie na uprzednich kontraktach pracownicy są w stanie zakupić bilety lotnicze sami. Pracodawca odbiera pracownika na lotnisku.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub przez naszego Facebooka, a przeprowadzimy dla Ciebie proces rekrutacji wśród najbardziej odpowiednich kandydatów z Bangladeszu!