Ekologia praca

Promoman Sp. z o.o. oferuje usługi również w zakresie rekrutacji pracowników ochrony środowiska. Są to pracownicy zdolni wykonywać swoje obowiązki w każdej dziedzin szeroko pojętej ekologii. Od pracowników oczyszczania miasta, poprzez pracowników oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, sortowni i zakładów uzdatniania śmieci i odpadów, aż do laborantów zdolnych do pracy w działach analiz wspomnianych placówek ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Ochrona środowiska, ekologia i inżynieria środowiska to dziedziny pracy niezbyt popularne w Polsce dlatego rekrutacja i zatrudnienie pracowników z krajów azjii są optymalnym rozwiązaniem.

Ekologia praca Promoman