Pracownicy z Indii

Promoman Sp. z o.o. – Rekrutacja Pracowników z Indii

Promoman Sp. z o.o. oferuje rekrutację wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników z Indii do pracy w Polsce. Pracownicy z Indii to przedstawiciele najludniejszego kraju świata, porozumiewający się zarówno w ojczyźnie, jak i w języku angielskim.

Pracownicy z Indii mogą stanowić kluczowy element rozwoju gospodarczego i postępu technologicznego w Polsce i na całym świecie. Są oni dostępni i gotowi do pracy w różnych branżach, zazwyczaj na 2-letnie kontrakty w formie umowy o pracę.

Promoman Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi rekrutacyjne, w tym organizację testów i rozmów kwalifikacyjnych pracowników z Indii, we własnym Centrum Testów i Szkoleń przy udziale polskiego pracodawcy. Nasz system pracy umożliwia poznanie kultury pracy obywateli Indii i innych krajów Azji, a także swobodną rekrutację i pełen wybór zgodny z potrzebami polskich zakładów pracy.

Pracodawcy zainteresowani cudzoziemcami z Indii powinni zapewnić zakwaterowanie oraz przygotować ofertę zatrudnienia zgodną z polskim Prawem Pracy, wraz z jego warunkami i przywilejami pracowniczymi obejmującymi ubezpieczenia.

Pozyskiwanie Wykwalifikowanej Siły Roboczej z Indii

Z naszą pomocą można pozyskać zarówno wykwalifikowaną, jak i niewykwalifikowaną siłę roboczą z Indii, a także wysokiej klasy specjalistów i naukowców, którzy mogą przyczynić się do rozwoju elit naukowych i technicznych w Polsce.

Pracownicy z Indii posiadają ogromny potencjał, który jest jeszcze mało znany i wykorzystywany w Polsce. Jednak coraz więcej z nich pracuje jako wysoko wykwalifikowana siła robocza, a także w kadry managerskiej w wielu międzynarodowych korporacjach na terenie naszego kraju.

Ofertujemy rekrutację pracowników z Indii, aby sprostać potrzebom polskich firm, które pragną pozyskać wykwalifikowaną siłę roboczą spoza kraju.

Pracownicy z Indii Promoman
Pracownicy z Indii Promoman

Jak wygląda rekrutacja pracowników z Indii – Współpraca z Licencjonowaną Firmą Rekrutacyjną?

Proces sprowadzenia pracownika z Indii powinien być oparty o współpracę polskiego pracodawcy z profesjonalną firmą rekrutacyjną posiadającą pozwolenie na takie działanie wydane w formie licencji przez miejscowe władze.

Firma taka zapewni pełen, niezakłócony przebieg rekrutacji, zapewniając obecność odpowiedniej liczby potencjalnych pracowników gotowych na poddanie się selekcji, pomieszczenia, wyposażenie maszynowe i materiały do testów oraz biura do rozmów kwalifikacyjnych na miejscu, w kraju pochodzenia pracowników. Licencjonowana firma rekrutacyjna podejmie się też organizacji wiarygodnych testów medycznych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów o właściwej ważności niezbędnych w procesie pozyskiwania pozwolenia na pracę oraz wiz. Sam proces rejestracji wniosków wizowych w New Delhi oraz rejestracja ubiegających się o wizę wymaga współpracy firmy rekrutacyjnej z agentem reprezentującym w tym procesie konsulat. Ostatecznie, to firma rekrutacyjna zadba o organizację podróży do Polski pracowników, którzy w większości nie tylko nie byli za granicą, ale także nie podróżowali samolotami z lotnisk międzynarodowych.

Pracownicy z Indii Promoman

Dlaczego warto postawić na pracowników z Indii?

Hindusi to obywatele najludniejszego kraju świata, Indii oraz Bangladeszu. Już sama ich ilość powoduje łatwą dostępność i duży wybór z punktu widzenia polskiego pracodawcy. Generalnie – są oni ludźmi ubogimi i niezwykle skromnymi, stąd też ich wymagania i oczekiwania są stosunkowo łatwe do zaspokojenia. Hindusi porozumiewają się między sobą w języku angielskim, ze względu na mnogość języków i narzeczy jakie używają na co dzień w swoim kraju. Ta powszechna znajomość języka, także ułatwia ich zatrudnienie w Polsce, albowiem język angielski jest najpowszechniej nauczanym i znanym językiem w Polsce. Przy relatywnie bardzo niskim poziomie edukacji ogólnej, Hindusi uczą się jednak szybko i chętnie, chcą rozwijać się zawodowo w celu powiększenia swoich zarobków. Są niezwykle zainteresowani pracą w nadgodzinach, co jest absolutną regułą. Poszukują wprost takiej pracy. Wszystko to po to, aby przesłać pieniądze do kraju w celu podniesienia budżetów domowych i rodzinnych. Hindusi czują głęboki, historycznie utrwalony respekt wobec Europejczyków, ale należy się do nich odnosić z normalnym szacunkiem i respektem, traktować ich na równi ze wszystkimi innymi pracownikami, koniecznie absolutnie sprawiedliwie. Są na to czuli i zapewne odpłacą się dobrą pracą za normalne, zgodne z polskim prawem pracy traktowanie oraz warunki.

Zobacz jakie zawody wykonują

Płatność

Płatność za usługi rekrutacyjne przyjmujemy przelewem. Zaliczka uzależniona od zakresu rekrutacji.

Pracownicy z Indii dowiedz się o nich więcej! – FAQ

Dlaczego warto zdecydować się na zatrudnienie pracownika z Indii?

Pracownicy z Indii stają się jedyną atrakcyjną i stosunkowo łatwo dostępną alternatywą dla pracowników z obszarów byłego Związku Radzieckiego i powstałych tam nowych państw. Pracownicy z Indii stosunkowo nie nadmierne i akceptowalne z punktu widzenia polskiego pracodawcy oczekiwania finansowe oraz bardzo im zależy na poprawie losu rodzin pozostawionych w Indiach. Są bardziej lojalni wobec pracodawcy niż znani nam pracownicy ze wschodu Europy. Nie ulegają łatwym pokusom życia w europejskim kraju, stronią od alkoholu.

W jaki sposób należy rekrutować pracownika z Indii?

Prawidłowym sposobem rekrutacji pracownika z Indii jest korzystanie z usług profesjonalnych, licencjonowanych firm rekrutacyjnych posiadających biura i organizacje w kraju w który prowadzimy ten proces i z którego pochodzą pożądani pracownicy . Firmy takie są w stanie zorganizować profesjonalne testy oraz rozmowy kwalifikacyjne dla Pracodawcy eliminując w ten sposób ryzyko otrzymania hinduskiego pracownika, który nie pasuje ani do struktury organizacyjnej pracodawcy, ani nie ma odpowiednich kwalifikacji.

Jakie są oczekiwania pracowników z Indii?

Istotne i bardzo ważne jest zapewnienie pracownikowi z Indii pełnej polskiej umowy o pracę ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami stron. Pracownicy z Indii są to pracownicy nisko wykwalifikowani łatwo akceptujący minimalne ustawowe wynagrodzenie w Polsce. Oczywiście wysoko wykwalifikowani pracownicy z Indii, których również można stosunkowo łatwo zrekrutować, oczekują proporcjonalnie wyższego wynagrodzenia. Koniecznością jest zapewnienie pracownikom z Indii zakwaterowania na akceptowalnym poziomie wraz ze wszelkimi udogodnieniami sanitarnymi, jako że, są to ludzie przykładający tradycyjnie dużą wagę do higieny.

Jakie są tradycyjne zachowania pracowników z Indii po zakończeniu okresu zatrudnienia zagwarantowanego umową o pracę?

Zwyczajowo i w ogromnej większości pracownicy z Indii wracają do rodzin po wypełnieniu umowy o pracę, z reguły 2 letniej. Ponieważ nie korzystają oni z urlopu po pierwszym roku zatrudnienia, wracają do rodzin na dłuższy, z reguły jednoroczny okres czasu, aby dokonać inwestycji i zadbać o rodzinę w Indiach. Po takim okresie czasu, poszukują znowu zatrudnienia za granicą i mogą w przypadku obustronnego zainteresowania wrócić do poprzedniego pracodawcy dzięki pośrednictwu firmy rekrutacyjnej.

Jakie są trudne strony i kłopoty, które mogą wystąpić po zatrudnieniu pracownika z Indii?

Podstawowym problemem, oprócz oczywistych, początkowych trudności kulturowo- komunikacyjnych, jest powszechny i nie możliwy do wytępienia nałóg palenia. Ma to wpływ na problemy w procesie zakwaterowania i współżycia z pracownikami innych narodowości i kultur. Innym miejsce potencjalnych konfliktów jest wspólna kuchnia. Przyprawy używane przez pracowników z Indii mogą być nie do zniesienia w swojej intensywności dla innych narodowości.